Het speelveld waarin jouw onderneming actief is, verandert continue in een steeds hoger tempo. Het is belangrijk dat jouw organisatie daarmee in de pas blijft lopen. En naadloos aansluit op de behoeften van jouw afnemers. Door met enige regelmaat een bedrijfsanalyse uit te voeren, maak je je bedrijf kansrijk voor de toekomst.

Analyse met onafhankelijke blik

Het is verleidelijk om deze bedrijfsanalyse zelf “even” uit te voeren. Wie kent jouw onderneming nou eenmaal beter dan jij zelf? Tenslotte heb jij alles ingericht en opgezet toen je startte?

Dit is vaak de redenatie die ik in de praktijk tegenkom. De praktijk is echter ook dat vanzelfsprekendheden van toen, nu niet meer zo vanzelfsprekend hoeven te zijn. Maar omdat zij vaak tot ingesleten patronen hebben geleid, kunnen ze eigenlijk alleen door een onafhankelijke buitenstaander worden opgemerkt.

Ditzelfde geldt voor overlappingen in processen en procedures. Bij overlappingen in werkzaamheden kun je te maken hebben met collega’s. Collega’s die in eerste instantie hun positie willen beschermen. Een onafhankelijke buitenstaander merkt dit soort zaken sneller op. Hij/zij zal vanuit een neutrale positie zonder eigenbelang of verborgen agenda, deze analyse uitvoeren.

Welke interne gebieden bekijk je en waar kijk je dan naar?

Met een bedrijfsanalyse analyseer je of jouw onderneming nog aansluit bij de wensen van de markt. Je krijgt inzicht in je nieuwe kansen en mogelijkheden. Die wil je benutten. Het wordt je ook duidelijk of jouw onderneming daar nu al wel of nog niet op in kan spelen. Vervolgens is het verstandig om een aantal interne gebieden van jouw organisatie onder de loep te nemen. Een aantal aandachtsgebieden zijn dan:

De organisatie

Hoe is de organisatie nu ingericht en welke cultuur heerst er?
Door dat inzichtelijk maken kun je bepalen hoe “logisch” deze nog is en of de inrichting aansluit bij het doel wat je voor ogen hebt. Ook helpt dit om te bepalen of taken en verantwoordelijkheden nog logisch en duidelijk in de organisatie liggen.

De bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is sterk verbonden met de organisatiestructuur.
Bij verandering van het speelveld kan het nodig zijn dat een cultuurverandering gewenst is. Door de vraag om snelheid kan het wenselijk zijn om vanuit een netwerkorganisatie te opereren. De cultuur hiervan verschilt aanzienlijk van bijvoorbeeld een sterk hiërarchisch ingerichte organisatie.

Het productenpakket

De kunst is om een productenpakket “lean & mean” te houden.
Enkele vragen die je hierbij kunt stellen: sluiten de producten nog aan bij de wensen van de afnemers? Voldoet de omloopsnelheid van het product nog aan de voorwaarden die je ervoor gesteld hebt? Wat is de marge of toegevoegde waarde per product?

Door het productenpakket regelmatig tegen het licht te houden kun je beslissingen nemen waardoor het pakket actueel blijft. Winkeldochters of slecht renderende producten kunnen wellicht vervallen wat uiteindelijk ten gunste komt van de liquiditeit. Tevens kan er ruimte ontstaan voor nieuwe ideeën die beter aansluiten bij de rendementsdoelstellingen.

De financiën

Uiteindelijk komt het resultaat van jouw bedrijfsvoering tot uitdrukking in jouw financiën. Met andere woorden, jouw financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stuurmechanismen waarmee je jouw onderneming bestuurt. Rendement, liquiditeit en solvabiliteit zijn een aantal van deze indicatoren die iets zeggen over de continuïteit van jouw onderneming. Is er ruimte om te investeren of moet deze ruimte nog gecreëerd worden? Het moge duidelijk zijn dat hoe actueler de financiële informatie is, hoe efficiënter hiermee gestuurd kan worden.

Maak je bedrijf klaar voor toekomst

Ben je benieuwd of jouw onderneming klaar is voor de toekomst? Voer dan met enige regelmaat analyses uit. De breedte en mate van detaillering van de analyses kun je per situatie bepalen. Hiervoor staan verschillende tools tot je beschikking. Het doel van de bedrijfsanalyses is om tot verbetering en optimalisatie te komen. Niet door dikke rapportages maar door praktisch uitvoerbare aanbevelingen.

Auteur: Louis Noordman ( Partner en Coach | 06-31930579 )

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *