Daar kan deze blog verandering in brengen.

Het FD stond hier 27 januari al bij stil. De WHOA is voor veel ondernemers nog een onbekend begrip. Dat heeft waarschijnlijk met het onderwerp op zich te maken. Een faillissement is voor veel ondernemers equivalent aan overlijden en ook daar zijn wij allen geneigd maar liever niet bij stil te staan. De noodzaak van een goed testament erkennen we allemaal, maar toch wordt het opstellen daarvan vaak vooruit geschoven.

Voor beide situaties geldt echter dat tijdig voorbereiden veel ellende achteraf kan voorkomen.

Het FD noemt de WHOA een faillissementsvaccin. Dat is ook de bedoeling van deze nieuwe wet. Via de WHOA kan een faillissement van in de kern gezonde bedrijven worden voorkomen. Anders gezegd, “Het reorganiserend vermogen versterken”, zoals Robbert Peek het in zijn boek “De Doorstart Warm of Koud” omschrijft.

Schuldeisers ontvangen meer via de WHOA

In de basis kan een ondernemer via de WHOA zijn schuldenpositie herstructureren via een onderhands akkoord, zonder een faillissement. Dat kon voorheen ook al, maar de WHOA biedt daartoe nu een wettelijke basis. Crediteuren worden tot een akkoord verplicht, omdat een akkoordverklaring bindend wordt via homologatie ( goedkeuring ) van de Rechtbank. Dat kan zelfs betrekking hebben op preferente schuldeisers, lopende contracten -zoals huurovereenkomsten- en separatisten. Daarbij is een basisvoorwaarde dat crediteuren via de WHOA een hogere uitkering ontvangen, dan in geval van een faillissementsscenario. De praktijk heeft mij geleerd dat dit doorgaans het geval zal zijn.

Hoe start je een WHOA procedure op?

Goede voorbereiding is essentieel. Voorafgaande aan deze procedure is het raadzaam extern advies in te winnen. Is je bedrijf na herstructurering meteen winstgevend? Ga je businessplan herschrijven.  Maak een nieuw financieel plan en laat dat toetsen door een onafhankelijke externe adviseur. 

De Rechtbank zal waarde hechten aan de mening van een ervaren externe adviseur.

Als je een winstgevende blauwdruk hebt opgesteld -dat jij en je adviseur levensvatbaar achtten-  betrek dan je personeel erbij. Leg eerlijk uit wat de situatie is. Ze hebben het immers al lang aan voelen komen. Openheid bij dit soort trajecten werkt op termijn in je voordeel. Kijk of zij nog constructieve input hebben. Wellicht zelfs nieuwe ideeën die in een finale versie van de businessplan nog kunnen worden verwerkt. Vele ondernemers zien hier tegenop, maar het stelt meteen de betrokkenheid van je medewerkers op de proef. Zo kan je -in geval een gedeeltelijke afvloeiing noodzakelijk is- meteen distilleren welke medewerkers loyaal zijn en van welke je beter afscheid kan nemen.

Goed, heb je een onderbouwd business- en financieel plan na reorganisatie, werk dan een schuldenakkoord uit richting crediteuren. Welk percentage van je openstaande debiteuren is op korte termijn te incasseren? Kan je zelf -of via anderen- nog extra liquiditeit inbrengen? Welk percentage zou jij je crediteren voor kunnen leggen? Dit moet minimaal 20% zijn van de openstaande posten.

Heb je die voorbereiding op orde, dan kan een aanvraag wordt gestart door het deponeren van een melding bij de griffie van een lokale rechtbank dat de WHOA is gestart. Daarvoor is geen aparte crediteurenvergadering of toetsing door de rechter nodig. De K.v.K. heeft een helder stappenplan opgesteld dat je meteen kan raadplegen.

Wanneer is een WHOA akkoord bindend?

Na de bovenstaande stappen doorlopen te hebben kan je het akkoord voorleggen aan je schuldeisers. Deze worden daarbij in z.g. klassen verdeeld. Dit zijn groepen schuldeisers met vergelijkbare rechten. Je akkoord moet daarop ook per klasse aangepast worden. Binnen zo’n klasse moet minimaal 2/3 akkoord gaan met het voorstel. Als één klasse akkoord gaat met het voorgelegde voorstel, dan is dit in principe bindend voor alle klassen.

Vervolgens kan je de Rechter verzoeken het gehele akkoord te homologeren. Gaat de Rechter daarin mee, dan is het bindend voor alle betrokkenen. Ook de klassen die daarmee niet ingestemd hebben.

Lopende contracten

In veel contracten is standaard opgenomen dat de betreffende overeenkomst automatisch als beëindigd wordt beschouwd in geval van surséance van betaling of bij een faillissement. Deze z.g. ipso facto-clausules worden beperkt bij een WHOA procedure.

In een blog kan ik maar een beperkt beeld van alle facetten van het WHOA akkoord geven. In een vorige blog schreef ik over de surseance als middel om voor je onderneming opnieuw een levensvatbare toekomst te genereren. De WHOA is dat een stap voor. Daar werd ik door een lezer terecht op gewezen. Als je tijdig onderkent dat je bedrijf in moeilijkheden verkeert, kan de WHOA een gerichte oplossing bieden vòòr een surseance of faillissement.

Vraag tijdig hulp

Tijdig actie ondernemen en het creëren van hernieuwd financieel overzicht en inzicht is daarbij van essentieel belang. Ikzelf ben mijn hele leven ondernemer en weet maar al te goed dat veel ondernemers de neiging hebben de kop in het zand te steken, enveloppen niet meer te openen als faillissementsstress toeslaat.  Vraag hulp, zoek nieuwe mogelijkheden . . .

Die zijn er altijd! Vraag het bijvoorbeeld aan de advisuers van iGrow.nl

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *