Het gaat bij veel ondernemers wel eens verkeerd door externe factoren

Helemaal door de huidige Corona periode. Ook al kunnen we gebruik maken van de NOW regelingen, er blijven kosten doorlopen, je liquiditetsposiie blijf daardoor achteruit lopen. Zo ook bij een gerenommeerde onderneming dat wij bijstaan met advies. Een reserve van enkele tonnen verdampt daar langzaam maar zeker. Dit terwijl alle handelscrediteuren voldaan zijn. Hierdoor zijn maatregelen noodzakelijk. Daarbij is een fiscaal failissement, gekoppeld aan een doorstart een optie. Ook het opzetten van nieuwe activietiten voor nà de Covid periode.

Faillissement niet altijd verwijtbaar, soms zelfs noodzakelijk voor een betere toekomst

Een faillissement is lang niet altijd te wijten aan de ondernemer zelf. Het is een bekend gegeven dat één deconfiture vaak het begin is van meerdere faillissementen. Bijvoorbeeld bij een faillissement van een belangrijke debiteur, waardoor een fors deel van de openstaande posten in een keer moet worden afgeschreven. Dat is voor kleinere ondernemingen vaak onmogelijk om te boven te komen.

Curator welwillend ten opzichte van doorstart

In geval een faillissement een besloten vennootschap betreft, kunnen de privé gevolgen zeer beperkt blijken. Tenminste als er geen sprake is van paulianeus handelen. Sterker nog in deze bare ondernemers tijden staat een curator veelal welwillend tegenover een doorstart. In dit geval worden de activa uit de faillissementsboedel van hem overgenomen tegen een fractie van de boekwaarde. Daarbij kan veelal zelfs ook de oude naam overgenomen worden. Een doorstart biedt de mogelijkheid om -geleerd hebbende van het verleden- de ondernemersactiviteiten opnieuw en beter in te richten. Maar let op! Ook andere partijen kunnen bij een curator een bod doen. Die zullen zich meteen richten op het voortzetten van winstgevende onderdelen en prioriteit geven aan die activiteiten die het meeste winst genereren. Een curator zal een faillissementsboedel over het algemeen verkopen aan de hoogste bieder. 

Rechten werknemers bij faillissement

In de Nederlandse wet (art. 7:662 BW en verder) is de regeling van overgang van onderneming opgenomen. En ook de regel dat overgang van onderneming in een faillissement niet geldt. Die regelgeving geeft een curator in een faillissement meer mogelijkheden om een doorstart te maken of onderdelen van het failliete bedrijf te verkopen. De potentiële koper van het failliete bedrijf kan binnen bepaalde grenzen zelf kiezen wie van het personeel mee overgaat, het zogenaamde “cherry picking”. Zo kan dus bij een doorstart gekozen worden hoeveel werknemers mee overgaan en wie er mee overgaan.

Niet iedere curator hanteert daarbij de bekende “Last in first out” regel.

Ondernemer op de achtergrond

Bij een doorstart kan het noodzakelijk zijn, dat de ondernemer enige tijd meer op de achtergrond werkt. Het faillissement wordt hem in het algemeen kwalijk genomen en het vertrouwen in hem is geschaad. Maar dat is te herstellen. Sneller dan je denkt. Ondernemen is in het geheel niet makkelijk. Daar hebben crediteuren uiteindelijk vaak begrip voor. De omstandigheden waaronder een onderneming failleert is daarbij medebepalend.

Externe adviseur maakt schoon schip

Schuif een onafhankelijk adviseur of sparring-partner naar voren om tijdelijk de contacten met je crediteuren te onderhouden.

  • Laat hem of haar nieuwe afspraken maken en met je crediteuren communiceren.
  • Hij of zij kan ook op zoek gaan naar extra liquiditeit of een nieuwe partner om een doorstart te financieren.
  • Ook kan een coach je bijstaan met de gesprekken en onderhandelingen met een curator.
  • Hij of zij kan zich richten op betrokken advies, met de nodige emotionele afstand.
  • We kunnen samen voorkomen dat je bij de pakken neer gaat zitten en dat we zelfs uit deze situatie het ‘maximum voor je uit het vuur’ weten te halen.
  • Er is meer onderhandelruimte met curatoren dan je denkt.
  • Zorg vooraf dat je bedrijfsadres niet gevestigd is op je woonadres. Dat voorkomt onnodige tegenslagen en onverwachte wendigen. Bijvoorbeeld bodembeslag van de fiscus bij je thuis.

Faillissement geen einde carrière

Een faillissement betekent weliswaar het einde van je bedrijf, maar niet noodzakelijkerwijs het einde van je zakelijke carrière. Veelal wordt teruggevallen op de eigen accountant, maar het is de vraag of juist die op jouw ondernemersstoel moet gaan zitten. Daarbij zijn extra kennis en ondernemersvaardigheden noodzakelijk die niet iedere accountant binnen zijn praktijk kan activeren.

Auteur: Eric van Nooten ( Founding partner – coach | 06-46013399 )

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *